Committee

Chairman

 • Anthony B. Dichiara, University of Washington

Technical Program Committee

 • Shuai Chen, Wuhan University
 • Chun Sun, Hebei University of Technology
 • Yibo Wang, Nanjing University
 • Zili Zhang, Chinese Academy of Science
 • Yingda Lu, University of Tulsa
 • Liming Zhang, Chinese Academy of Sciences
 • Gaowa, Beijing University of Agriculture
 • Jiajie Wang, Tohoku University
 • Tianyin Liu, China General Technology

Organizing Committee

 • Xiuxing Yin, Wuhan University
 • Wen Dong, Huazhong University of Science and Technology
 • Ming Fang, Chinese Academy of Agricultural Sciences
 • Tang Han, Chinese Academy of Sciences
 • Zhanchao Hu, Sun Yat-sen University
 • Shanming Li, Chinese Academy of Forestry
 • Wenchao Dou, Chinese Academy of Sciences
 • Yongqiang Yuan, Sun Yat-sen University

Publicity Committee

 • Chunmei Wang, Chinese Academy of Sciences
 • Qi Wu, Beijing University of Technology
 • Qunhai Huo, Chinese Academy of Sciences

Copyright © 2022 Eliwise Academy. All rights reserved.